ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ.

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

·        констатирани липси;

·        дефекти на стоката;

·        несъответствие с обявената търговска марка;

Рекламацията се предявява до седем работни дни след закупуването на стоката.
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

·        възстановяване на заплатената сума;

·        заменяне на стоката с нова;

·        отбив от цената;

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.